info{ät}vpj-industries.fi
Eiraskanmutka 50
47650 Kimola